Zgodbe o uspehu

Izjave strank

Tako smo uspešno izvedli tudi CRM integracijo, ki bo verjetno vodila še v nove izzive. Na podlagi dosedanjih izkušen pa pri uvedbi novosti ne pričakujemo večjih težav. Velcom in njihova Cityport rešitev je zagotovo paket vreden zaupanja.

Velcom je naš telekomunikacijski poslovni partner od leta 2013. Implementacijo svoje rešitve so opravili strokovno od faze načrtovanja do končne izvedbe. Tehnološka sodobna, prilagodljiva in zanesljiva VOIP rešitev nam bistveno olajša upravljanje s storitvijo, njihova podporna služba pa s svojo odzivnostjo in strokovnostjo skrbi za takojšnjo odpravo morebitnih težav in prilagoditev.

Smo največji navtični medij v Sloveniji in mesečno objavimo preko 200 novih člankov in pošljemo preko 100.000 elektronskih sporočil. Uporaba storitve PLESK-a nam omogoča enostavno delo in zanesljivo dostavo novic našim naročnikom.

PLESK se je v novejših verzijah iz obupnega sistema za upravljanje z gostovanji, razvil v enakovreden produkt CPanelu.Priprava gostovanja, upravljanje z uporabniki je dovolj enostavna in hitra. Sistem vsebuje dovolj pravih nastavitev delovanja sistema, omejevanja uporabnikov in različnih dodatkov (Jomla, …). Všeč mi je tudi njihov API.

Prenova Telefonije Avto Lušina

Zamenjava zasterele telefonske
rešitve z moderno, upra vljano IP
telekomunikacijsko storitvijo in
hitrejši internet ni dostop

CaseStudy Hotel Jama, Blok

Obnova hotela Blo
ka A in
novogradnja Bloka B. Opremiti z
telefonija , TV sistemom, digitalnim
oglaševanjem , Wifi, HotSpot,
omrežje

CaseStudy UE Ljubljana

Poenotenje telkomunikacij
zagotoviti interne klice med oddelki
in ostalimi uporabniki v VoIPHKOM
omrežju

Case Study ZD Celje

Menjava telefonskega sistema,
medsebojno povezati 4 lokacije,
odzivniki z delovnimi časi in zagotoviti
dosegljivost ZD po zakonodaji.

Case Study
Summit Leasing

Menjava telefonskega sistema
Medsebojno povezati 4 lokacije
Zagotoviti beleženje in statistiko agentov
Odzivniki z devovnimi časi