O nas

Podjetje

Dejavnost podjetja izhaja iz podjetja Gorenje telekomunikacije d.o.o., ki se je po osamosvojitvi preimenovalo v Velcom d.o.o., ko je izgubilo doberšenj del tržišča bivše SFRJ. Pod novim imenom se je hitro prilagodilo razmeram v Sloveniji.

Dejavnost podjetja izhaja iz podjetja Gorenje telekomunikacije d.o.o., ki se je po osamosvojitvi preimenovalo v Velcom d.o.o., ko je izgubilo doberšenj del tržišča bivše SFRJ. Pod novim imenom se je hitro prilagodilo razmeram v Sloveniji. Pod novim imenom se je hitro prilagodilo razmeram v Sloveniji. Pod novim imenom se je hitro prilagodilo razmeram v Sloveniji. Pod novim imenom se je hitro prilagodilo razmeram v Sloveniji.

Politika in cilji kakovosti ter predstavitev družbe

Politika in cilji kakovosti

V skladu s politiko kakovosti smo si zastavili naslednje dolgoročne cilje kakovosti:

–          Vse dejavnosti naše družbe so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj vseh zainteresiranih strani. Ob vseh deležnikih so odjemalci naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti odjemalce in celo preseči njihova  pričakovanja.

–          Z dobavitelji gradimo partnerska odnose in vgrajujemo njihovo odličnost v naše proizvode in storitve.

–          Sistematično obvladujemo posamezne procese in vsa zunanja in notranja vprašanja, ki jih spremljamo. Določimo zahteve procesov, ocenimo tveganja ter ukrepamo ob nesprejemljivih tveganjih. Naše procese presojamo, analiziramo in merimo ter izvajamo korektivne ukrepe.

–          Stalno izboljšujemo učinkovitost sistema vodenja kakovosti.

–          Izvajamo stalne izboljšave pri izvajanju storitev in procesov ter pri tem      uporabljamo najnovejše prijeme in učinkovita orodja.

–          Ključna usmeritev vseh zaposlenih v družbi je osvajanje novih znanj, zato z intenzivnim  usposabljanjem in vključevanjem zunanjih strokovnjakov zagotavljamo visoko stopnjo kompetentnosti pri izvajanju najzahtevnejših projektov in storitev.

Zastavili smo si naslednje srednjeročne cilje :

  • povečevanje prodaje in doseganje optimalnega deleža domačega trga,
  • povečevanje zadovoljstva odjemalcev z našimi storitvami,
  • rast dodane vrednosti na zaposlenega.

Podrobneje opredeljujemo cilje kakovosti v vsakoletnem poslovnem načrtu družbe.

Zgodovina podjetja Velcom sega v 70 leta.

Časovnica

Ustanovitev podjetja Velcom

Ustanovitev podjetja Velcom

Montaža in postavitev stolpa za antene funkcionalnih vez

Montaža in postavitev stolpa za antene funkcionalnih vez

Antenski sistem – Montaža paraboličnih anten

Antenski sistem – Montaža paraboličnih anten

Nastavitev parabole za link – Kardeljeva ploščad

Nastavitev parabole za link – Kardeljeva ploščad

Sprejemni atenski sistem za satelitske programe

Sprejemni atenski sistem za satelitske programe