Datacentri – 1 nivo

Več našim strankam smo pomagali pri vzpostavitvi varnega in hitrega podatkovnega omrežja. Svoj čas, denar in energijo so začeli porabljati za svojo dejavnost. Mi skrbimo za njih!

Več našim strankam smo pomagali pri vzpostavitvi varnega in hitrega podatkovnega omrežja.

d1

Svoj čas, denar in energijo so začeli porabljati za svojo dejavnost.  Mi skrbimo za njih!

Poskrbeli smo tudi za arhiviranje njihovih podatkov in aktivne opreme pri njih ali dislocirano v našem Datacentru. Varnost podatkov je tako večja.

Postavili smo jim hitro WiFi omrežje, tudi gostje se lahko povežejo.

d2

Omogočili smo jim delo in dostop do podatkov, kadar so izven podjetja. Vzpostavili smo varno VPN kriptirano povezavo. Nujno delo se lahko opravi kadarkoli.

Uredili smo jim komunikacijske omare. Vse je popisano. Spremembe so enostavne

[constantcontactapi formid=”1″]